Aerosoltherapie starten

Aerosoltherapie

Bij personen met een longaandoening zal aerosoltherapie gestart worden. Afhankelijk van de onderliggende aandoening zal een bepaald medicament voor de aerosoltherapie gestart worden. Dit gebeurt op voorschrift van de arts. 

Er worden op deze website twee types aerosoltherapie besproken:

    • Aerosol via een vernevelaar
    • Aerosol via een dosisinhalator (puffer)

Zowel bij het gebruik van een vernevelaar, als bij het gebruik van een dosisinhalator, is het van groot belang dat de mond na gebruik gespoeld of gereinigd wordt om schimmelinfecties te voorkomen.

Print Friendly, PDF & Email