Referenties: zuurstoftherapie en aerosol

Referenties zuurstoftoediening:

Aerts, F. (2017). Lucht dankzij zuurstof. Nursing, maart 2017;52-55.

Handleiding cilinderzuurstofsysteem, Linde Healthcare Benelux. 

O’Driscoll, B.R., Howard, L.S., Earis, J., Mak, V. (2017). Britisch Thoracic Society Guideline for oxygen use in adults in healthcare and emergency settings. BMJ Open Resp. Res.  doi:10.1136/bmjresp-2016-000170

Put, E. (2009). Zuurstof toedienen bij niet-beademde patiënten. Nursing, oktober 2009;44-46.

Vermeulen M. (2019). Stappenplannen. Technische verpleegkundige verstrekkingen (12e druk). Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum

Referenties aerosol:

Inhalatietherapie: informatie voor patiënten. UZ Leuven, augustus 2016.

Handboek: Een praktische toelichting op de inhalatieprotocollen. Landelijke infrastructuur eenduidige inhalatie instructie, januari 2016.

Vermeulen M. (2019). Stappenplannen. Technische verpleegkundige verstrekkingen (12e druk). Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum

Vernevelprotocol thuis. Long Alliantie Nederland. www.inhalatorgebruik.nl

Print Friendly, PDF & Email