Aerosol via verneveling

(bron: AP Hogeschool)

Inhoudelijk (klik op het gewenste onderwerp):

Aandacht COVID-19

Wees aandachtig dat je tijdens de COVID-19-situatie de nodige beschermingsmaatregelen in acht neemt bij de uitvoering van aerosoltherapie (mondmasker, handschoenen, veiligheidsbril, schort, …). Zie voor informatie beschermingsmaatregelen de webpagina “Isolatie en hygiëne”.

Aerosol toedienen via verneveling

Verneveling van een aerosol gebeurt via een elektrisch apparaat (een compressor) of via perslucht, waarbij een vloeistof geïnhaleerd kan worden. Dit apparaat zet deze medicijnoplossing om in nevel of mist die dan ingeademd kan worden via een aerosolmasker. 

Het vernevelde medicijn komt zo gemakkelijk in de luchtwegen. Medicijnen die verneveld kunnen worden, zijn onder meer ontstekingsremmers, slijmoplossers, luchtwegverwijders en antibiotica.

Gebruik geen zuurstof voor de verneveling! 

Voorbereiding

  1. Zorg dat de medicatie op kamertemperatuur is.
  2. Was uw handen met water en zeep. Het is belangrijk zo schoon mogelijk te werken.
  3. Controleer het toe te dienen medicijn op soort, dosering en toedieningstijdstip.
  4. Bevestig de ene kant van de slang aan de vernevelaar en de andere kant aan de compressor. Plaats de compressor naast u op een vlakke stevige ondergrond.
  5. Open de vernevelaar.
  6. Draai de ampul met het te vernevelen medicijn open, plaats de geopende kant van de ampul boven de vernevelaar en ledig de ampul.
  7. Controleer of de ampul leeg is.
  8. Voeg eventueel aan de medicatieoplossing in de vernevelaar NaCl 0,9% toe, in overleg met de behandelaar, totdat je minimaal 3 ml volume hebt. Let op: nooit met gekookt of gedestilleerd water aanvullen.
  9. Sluit de vernevelaar en houd deze rechtop. Plaats het mondstuk of masker op de vernevelaar.

De verneveling

  1. Ga rechtop zitten. Wanneer dit niet mogelijk is, zorg dat de vernevelaar zo rechtop mogelijk wordt gehouden. Gebruik eventueel een koppelstuk om de vernevelaar ook onder een hoek rechtop te kunnen houden.
  2. Plaats het mondstuk van de vernevelaar tussen de tanden en sluit de lippen eromheen.
  3. Bij gebruik van een masker: plaats het gezichtsmasker goed over de mond en neus en zorg ervoor dat het goed aansluit op het gezicht. Het gebruik van een mondstuk heeft de voorkeur boven een masker, wegens onnodig verlies van het medicijn bij een masker.
  4. Houd de vernevelaar rechtop vast en zet de compressor aan.
  5. Richt de kin iets omhoog. Adem rustig in en uit door de mond (niet door de neus inademen).
  6. Stop met vernevelen als de vernevelaar begint te pruttelen. De duur is afhankelijk van de hoeveelheid vloeistof en het vernevelsysteem. Er kan een restvolume overblijven.
  7. Zet de compressor uit en haal het mondstuk uit de mond. Bij gebruik van een masker, verwijder het masker.
  8. Haal de vernevelaar van de slang en zet de compressor nog even kort aan, zodat eventueel ontstane condens uit de slang wordt geblazen. In verband met kans op bacteriegroei mag er geen vocht in de slang zitten. De slang daarna aan de compressor laten zitten.
  9. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, daarna een paar slokken doorslikken of indien dit niet mogelijk is iets eten of drinken. Maak het gezicht schoon als het masker is gebruikt.

Schoonmaken: na elke verneveling:

  1. Verwijder het mondstuk of masker van de vernevelaar. Demonteer de vernevelaar volledig.
  2. Spoel al deze onderdelen na ieder gebruik af met lauw water (bij te warm water, een temperatuur boven de 60 graden, koeken de eiwitten uit het speeksel en sputum aan).
  3. Reinig de onderdelen in een schoon handwarm sopje, daarna afspoelen met handwarm stromend water en na afloop alle onderdelen goed drogen met een schone niet pluizende doek of tissue. Dit is van belang ter voorkoming van bacteriegroei.
  4. Bewaar de vernevelaar en het mondstuk of masker in een schone droge doek of washandje.

Schoonmaken: wekelijks

  1. Eén keer per week de vernevelaar in zijn geheel (om vervormingen te voorkomen) en het mondstuk (niet het masker) maximaal 5 minuten uitkoken en vervolgens op een schone doek aan de lucht laten drogen.
  2. Maak de compressor schoon en stofvrij met een droge doek.
  3. Slang alleen aan de buitenkant nat afnemen en drogen.

Aandachtspunten

  1. Geneesmiddelen zoveel mogelijk gebruiken uit een éénmalige verpakking, deze dienen steriel te zijn.
  2. Bij het tegelijkertijd vernevelen van meerdere medicijnen: doe dit in overleg met uw behandelaar, controleer op de verenigbaarheid en stel samen de volgorde van medicijninname vast.
  3. Let bij het gebruik van de vernevelmedicatie op de maximale bewaarduur en de bewaartemperatuur.
  4. De medicatie nooit met gekookt of gedestilleerd water aanvullen, dit werkt prikkelend op de luchtwegen wat kan leiden tot een hoestbui en/of benauwdheid.

Onderhoud

  1. Het filter uit de compressor na een periode vervangen volgens de handleiding van de fabrikant.
  2. Elk jaar vernevelaar, slang en mondstuk/masker laten vervangen (door de firma) en indien nodig de compressor door laten meten.

(Bron: Vernevelprotocol, LAN)

Print Friendly, PDF & Email