Eénmalige sondage man

Eenmalige sondage man

Er zijn verschillende methoden van sonderen (vanuit de verpakking, vanuit het steriele veld, met instrumenten, met of zonder steriele handschoenen enz). De film demonstreert een mogelijkheid door gebruik te maken van steriele handschoenen. De uitgeschreven techniek is gebaseerd op een set met pincet en verloopt hierdoor iets anders. De film toont enkel materiaalvoorbereiding en de uitvoering. Indien er moet gesondeerd worden bij een COVID-19 besmette patiënt, dient men zich voorafgaande in regel te stellen van de beschermende maatregelen (zie Isolatie en hygiëne).

(bron: AP Hogeschool Antwerpen)

Voorbereiding en materiaal

   • Verzamel informatie over de patiënt
   • Controleer de opdracht van de arts 
   • Verzamel de materialen: 
    • steriele katheter:
     • Ch. 12 of 14 (16)
     • lengte 41 – 45cm
    • steriele katheterisatieset met inhoud:
     • 1 groot steriel veld, 1 klein steriel veld, 1 pincet, 1x flacon van 20ml steriel water, steriele handschoenen, 5 steriele deppers in een apart vakje (afh. van indeling set)
    • niet-steriele handschoenen
    • steriel glijmiddel:
     • bv. KY-gel®, Instillagel®, Xylocaïne® gel of Silicone-gel spray (met Xylo).
     • minimum 10 ml toedienen
  • Voorbereiding:
   • informeer de patiënt
   • installeer de patiënt in een ontspannen rugligging
   • ontsmet de handen
   • leg de materialen klaar

Procedure

Stap 1: Voorbereiding van het materiaal

  • Ontsmet je handen,
  • Gebruik een verbandwagen, bedtafel of urologische kar om het materiaal op te leggen,
  • Open de katheterisatieset en neem met het pincet het grote steriele veld. Leg dit open op het werkblad,
  • Laat de katheter uit de buitenverpakking in het steriele veld vallen,
  • Laat de gel uit de verpakking in het steriele veld vallen,
  • Neem met het pincet de steriele handschoenen uit de verpakking en leg die opzij in het steriele veld,
  • Neem met het pincet de flacon met water uit de set en open ze,
  • Maak met de andere 10 ml water de deppers in de steriele set goed nat,
  • Leg het kleine steriele veld op de bovenbenen van de patiënt, lager dan de penis.
Evidentie & wetenschappelijke evolutie
Het ontsmetten van de eikel, penis en/of urethra-opening wordt niet meer toegepast. Studies tonen aan dat grondig reinigen een voldoende voorbereiding biedt om op een steriele manier te kunnen katheteriseren.

Stap 2: Reinigen van de man

  • Als de penis vuil is, moet er eerst een intiem toilet gebeuren,
  • Doe onsteriele handschoenen aan,
  • Leg de verpakking van de katheterisatieset op de onderbenen van de patiënt,
  • Reinig de penis met steriel water: trek de voorhuid naar achter zodat de eikel vrijkomt. Reinig tweemaal met telkens een nieuwe vochtige depper. Zo nodig gebruik extra deppers om de aanslag onder de voorhuid goed te verwijderen. Reinig tenslotte de urethra opening met een zuivere depper,
  • Leg de vuile deppers in de verpakking,
  • Leg de penis niet neer tijdens of na het reinigen,
  • Trek het steriele veld tot onder de penis. Leg de penis op het steriele veld,
  • Werp de verpakking met de gebruikte deppers in de vuilniszak,
  • Trek je handschoenen uit, ontsmet je handen. 

Stap 3: Katheteriseren

  • Doe steriele handschoenen aan,
  • Maak de spuit(en) met glijmiddel gebruiksklaar,
  • Open eventueel de binnenverpakking van de katheter,
  • Controleer of alles volledig gebruiksklaar is voor je start met de katheterisatie,
  • Neem de penis onder de eikel vast en trek hem zachtjes naar boven. Spuit langzaam het glijmiddel in de urethra opening en houd de penis enkele minuten rechtop terwijl de urethra opening afgeklemd wordt zodat het glijmiddel zo diep mogelijk de urethra kan bevochtigen. Zorg ervoor dat het glijmiddel volledig in de urethra gespoten wordt en niet wegloopt,
  • Neem de katheter vast met je dominante hand,
  • Houd de penis recht omhoog,
  • Schuif de katheter in de urethra,
  • Bij weerstand: breng de penis naar voor en naar beneden,
  • Schuif de katheter verder tot er urine verschijnt,
  • Drie seconden urine laten aflopen, daarna urinestaal opvangen in recipiënt
  • Alle urine laten aflopen in nierbekken of urinaal,
  • Blaasevacuatie (check) uitvoeren (patiënt ademt uit, verpleegkundige drukt met vlakke hand tussen navel en pubis de blaas leeg,
  • Blaaskatheter afgeklemd uitvoeren en deze ledigen in het nierbekken/urinaal.
Evidentie & wetenschappelijke evolutie
Waar bij intermittente katheterisatie het voldoende is om de katheter in te brengen tot er afloop van urine is, wordt bij het plaatsen van een verblijfskatheter bij de man aangeraden om de katheter tot aan de bifurcatie in te brengen. Deze techniek maakt het opblazen van de ballon in het prostaat- of sfinctercomplex weinig waarschijnlijk.

Stap 4: Afronden techniek

  • Doe je handschoenen uit,
  • Droog de penis,
  • Installeer de patiënt,
  • Verwijder de gebruikte materialen,
  • Was en ontsmet je handen,
  • Noteer je observaties en handelingen in het verpleegdossier.

Nazorg

Onmiddellijke nazorg

  • Ontsmet de handen voor en na contact met de katheter.
  • Doe handschoenen aan bij manipulatie van katheter of van de urineopvangzak.
  • Routine hygiëne (intiem toilet) is voldoende.
Evidentie & wetenschappelijke evolutie
Ontsmetten, gebruik van speciale zepen, gebruik van zalven rond de katheter hebben geen bewezen meerwaarde.
Print Friendly, PDF & Email