Indicatie voor verblijfskatheter

Blaaskatheterisatie – Verpleegkundig practicum

Indicatiestelling verblijfskatheter

Indicaties
Een blaaskatheter wordt enkel geplaatst wanneer daarvoor een duidelijke indicatie aanwezig is. Hij blijft niet langer dan nodig ter plaatse. Een verblijfskatheter is steeds de laatste optie wanneer andere mogelijkheden onvoldoende zijn. Het plaatsen van een verblijfskatheter, louter voor het comfort van het verpleegkundig personeel, is niet verantwoord.

Alternatieven voor het plaatsen van een verblijfskatheter zijn:

  • urinaal
  • incontinentieverband
  • condoomkatheter
  • intermittent katheteriseren door een verpleegkundige of het zelf katheteriseren door de patiënt
  • suprapubische katheter bij langdurig gebruik.

Een verblijfskatheter wordt geplaatst:

  • tijdens een operatieve ingreep en in de postoperatieve periode
  • wanneer een continue opvolging van de diurese (elke 2u of minder) noodzakelijk is bij een kritieke patiënt.
  • bij acute of chronische retentie
  • voor de instillatie van geneesmiddelen in de blaas wanneer eenmalige katheterisatie niet mogelijk is
  • bij bepaalde onderzoeken en intra-abdominale drukmeting
  • in een palliatieve of terminale fase om de patiënt meer comfort te bieden.
  • bij immobiliserende abdominale, wervel- of orthopedische letsels.
  • om de wondheling te bevorderen bij wonden in de bekken of perianale regio bij incontinente patiënten.
  • acute globus

Aandacht: verwijder de verblijfskatheter meteen als de indicatie wegvalt. Let op, ook voor het verwijderen van een verblijfskatheter is een medische opdracht vereist.

Contra-indicaties
Bij vermoeden van een urethrakwetsuur, bv. door eerdere blaaskatheterisaties of na een bekkentrauma. Bij een patiënt die slachtoffer werd van een bekkentrauma kan bloedverlies via het plaskanaal duiden op een scheur in de urethra. Het proberen plaatsen van een verblijfskatheter kan de problematiek erger maken.

Print Friendly, PDF & Email