Beslissingsboom zuurstoftherapie

Hoe weet je of iemand extra zuurstof nodig heeft?

Meten met een saturatiemeter
Een saturatiemeter geeft informatie over de hoeveelheid zuurstof in het bloed.

  • Normaalwaarden liggen tussen 95% – 100%
  • Bij een persoon met COPD* liggen de normaalwaarden tussen 88% – 92%
   *Chronisch obstructief longlijden: zie medische fiche

Klinische verschijnselen van een persoon met acuut zuurstoftekort
Wanneer een persoon een acuut zuurstoftekort heeft zijn er ook enkele signalen die je kan observeren:

  • Een versneld ademhalingsritme
  • Het gebruik van de hulpademhalingsspieren
  • Aan de ademhaling gebonden intrekkingen ter hoogte sleutelbeenderen en het middenrif
  • Neusvleugelen
  • Koude extremiteiten (armen, handen, benen en voeten)
  • Blauwverkleuring ter hoogte van handen, voeten, neus en mond
  • Verwardheid en rusteloosheid
  • In ernstige gevallen bewustzijnsdaling

Beslissingsboom bij toedienen van zuurstof

Om te weten hoeveel zuurstof je in welke situatie moet geven, kan je gebruik maken van de beslissingsboom. Deze beslissingsboom voor het toedienen van zuurstof kan je hier downloaden. 

Print Friendly, PDF & Email