Aspiratie van secreties van de bovenste luchtwegen via de mond

Aspiratie van secreties van de bovenste luchtwegen via de mond

Wanneer een persoon erg verzwakt is, of wanneer de secreties te taai zijn, kan het zijn dat er onvoldoende hoestkracht is om de secreties tot in de mond te krijgen. Deze personen kan je helpen door de bovenste luchtwegen te aspireren. 

Onderstaand filmpje toont hoe de aspiratie via de mond verloopt:

(Bron: AP Hogeschool)

Aandacht COVID-19

Wees aandachtig dat je tijdens de COVID-19-situatie de nodige beschermingsmaatregelen in acht neem tijdens het aspireren van patiënten (mondmasker, handschoenen, veiligheidsbril, schort, …). Zie voor informatie beschermingsmaatregelen de webpagina “Isolatie en hygiëne”.

Basistechniek

  • patiënt informeren indien mogelijk;
  • patiënt zo rechtop mogelijk zetten;
  • eventueel vooraf voorgeschreven medicatie geven, zoals bv. aerosol, zuurstof, mucolyticum, …;
  • handen wassen;
  • eventueel zakdoekje aan patiënt geven.;
  • niet steriele handschoenen aandoen;
  • verpakking van steriele aspiratiesonde zodanig openen dat de sonde op een hygiënische wijze met de handschoen uit de verpakking kan genomen worden;
  • het uiteinde van de aspiratiesonde verbinden met de leiding van de aspirator;
  • sonde bevochtigen met gel of fysiologische zoutoplossing;
  • mond (laten) openen en de aspiratiesonde zonder aspiratiekracht invoeren via de mond;
  • aspiratiesonde afgeklemd ver genoeg over de tong inbrengen tot achter in de mond, patiënt laten inademen of laten hoesten en de aspiratie uitvoeren zoals hierboven besproken;
  • zodra de aspiratiesonde voldoende ver is ingevoerd, kan je de aspiratie uitvoeren door de aspiratiekracht aan te zetten (dit doe je door de bypass op de aspiratielijn met de duim af te sluiten);
  • maak een draaiende beweging tijdens het aspireren om vastzuigen aan het slijmvlies te voorkomen; beweeg de sonde niet op en neer;
  • de aspiratiesonde wordt al aspirerend verwijderd;
  • de aspiratie mag niet langer dan 15 seconden duren;
  • na de aspiratie wordt de aspiratieleiding doorgespoeld en de gebruikte sonde weggegooid;
  • de patiënt wordt comfortabel geïnstalleerd en de nodige nazorgen worden gegeven, bv. toedienen van voorgeschreven hoeveelheid zuurstof, enz.

Bovenstaande afbeelding toont geen zuigkracht of suctie (Bron: AP Hogeschool)

Bovenstaande afbeelding toont zuigkracht of suctie – afsluiten vingertip
(Bron: AP Hogeschool)

Bovenstaande afbeelding toont afmeting diepte aspiratiesonde
(Bron: AP Hogeschool)

Print Friendly, PDF & Email