Druppelsnelheid berekenen

Berekening druppelsnelheid

De druppelsnelheid, uitgedrukt in druppels/minuut (dr/min) is als volgt te berekenen:

   Infuushoeveelheid (+ eventuele medicatie) in ml x 20 dr/ml
Aantal uren waarover het infuus moet lopen x 60 minuten/uur

Met een infuusregelaar kan de infuussnelheid ook uitgedrukt worden in ml/uur. Deze snelheid verkrijgt men als volgt:

Totale infuushoeveelheid (+ eventueel toegevoegde medicatie) in ml
                   Aantal uren waarover het infuus moet lopen

Wanneer er eventueel een groot volume medicatie aan het infuus wordt toegevoegd dien je hiermee rekening te houden.

Je kan deze ook online berekenen via: http://mycareculator.nl/Acalculator/infuus/inf-speed.php#calculator

Enkele (fictieve) voorbeelden van infuusberekeningen in druppels per minuut:

Vb. 1: Een patiënt moet in 12 uur tijd een infuus krijgen van 1 liter 5% glucose. Wat is de infuussnelheid?

1000 milliliter x 20 druppels per milliliter = 20000 druppels = 27,77 dr/min 
        12 uren x 60 minuten per uur               720 minuten

Afgerond dient deze patiënt zijn infuus krijgen aan 28 druppels per minuut.

Vb. 2: Een patiënt moet in 24 uur tijd een infuus krijgen van 1 liter 5% glucose. Wat is de druppelsnelheid?

1000 milliliter x 20 druppels per milliliter = 20000 druppels = 13,88 dr/min 
        24 uren x 60 minuten per uur              1440 minuten

Afgerond dient deze patiënt zijn infuus krijgen aan 14 druppels per minuut.

Vb. 3: Zelfde opdracht als in vb. 2 maar nu dient er aan het infuus nog medicatie te worden toegevoegd nl. 40 Meq KCl (1 Meq = 1 ml) en 400 Mg Euphyllin (200 mg / 10 ml). Wat is de druppelsnelheid?

De medicatie die men nog dient toe te voegen is 40 ml KCl en 20 ml Euphyllin. In totaal wordt er dus 60 ml medicatie aan de infuusvloeistof toegevoegd waarmee men rekening dient te houden bij de berekening.

1060 milliliter x 20 druppels per milliliter = 21200 druppels = 14,72 dr/min 
        24 uren x 60 minuten per uur              1440 minuten

Afgerond dient deze patiënt zijn infuus krijgen aan 15 druppels per minuut. De toevoeging van de medicatie heeft als gevolg dat de druppelsnelheid met 1 druppel/minuut sneller moet worden ingesteld.

Enkele (fictieve) voorbeelden van infuusberekeningen in ml/ uur:

Vb. 1: Een patiënt moet in 12 uur tijd een infuus krijgen van 1 liter 5% glucose. Wat is de infuussnelheid?

1000 milliliter =  83,33 ml/uur
    12 uren                

Afgerond dient deze patiënt zijn infuus krijgen aan 83 ml/uur.

Vb. 2: Een patiënt moet in 24 uur tijd een infuus krijgen van 1 liter 5% glucose. Wat is de druppelsnelheid?

1000 milliliter = 41,67 ml/uur 
    24 uren 

Afgerond dient deze patiënt zijn infuus krijgen aan 42 ml/uur..

Vb. 3: Zelfde opdracht als in vb. 2 maar nu dient er aan het infuus nog medicatie te worden toegevoegd nl. 40 Meq KCl (1 Meq = 1 ml) en 400 Mg Euphyllin (200 mg / 10 ml). Wat is de druppelsnelheid?

De medicatie die men nog dient toe te voegen is 40 ml KCl en 20 ml Euphyllin. In totaal wordt er dus 60 ml medicatie aan de infuusvloeistof toegevoegd waarmee men rekening dient te houden bij de berekening.

1060 milliliter = 44,17 ml/uur 
    24 uren 

Afgerond dient deze patiënt zijn infuus krijgen aan 44 ml/uur. De toevoeging van de medicatie heeft als gevolg dat de infuussnelheid sneller moet worden ingesteld.

Print Friendly, PDF & Email