Aerosol via dosisinhalator (puffer)

Aerosoltherapie via dosisinhalator

Via een dosisinhalator kan een gedoseerde hoeveelheid medicatie geïnhaleerd worden. Er bestaat een grote verscheidenheid aan dosisinhalatoren op de markt.  

Enkele belangrijke basisprincipes

  • Bij het gebruik van een dosisaerosol (type Duovent) op basis van drijfgas is het voor gebruik belangrijk om goed te schudden met de puffer.
  • Wanneer men een dosisaerosol toedient, maak dan gebruik van een voorzetkamer wanneer de persoon niet in staat is de adem 10 seconden in te houden. Voorzetkamers dienen wekelijks gereinigd te worden.
  • Wanneer men gebruik maakt van een inhalator waarbij een capsule ingebracht moet worden, zorg er dan voor dat deze voldoende geperforeerd is voor toediening.
  • Laat de gebruiker nooit uitademen in zijn inhalator.
  • Laat de gebruiker goed rechtop zitten wanneer hij inhaleert.
  • Na inhalatie de mond en keel spoelen: een slokje water nemen, gorgelen en uitspugen.

https://www.youtube.com/watch?v=wA306Hce89Q

(bron: azsintjanav)

Aandacht COVID-19

Wees aandachtig dat je tijdens de COVID-19-situatie de nodige beschermingsmaatregelen in acht neemt bij de uitvoering van aerosoltherapie (mondmasker, handschoenen, veiligheidsbril, schort, …). Zie voor informatie beschermingsmaatregelen de webpagina “Isolatie en hygiëne”.

Print Friendly, PDF & Email