Sondage

Sondage

Bij sommige aandoeningen kan men niet meer plassen, waardoor de urine zich ophoopt in de blaas. Om de blaas te ledigen kan men dan een katheter gebruiken, een buisje waarlangs de urine kan afvloeien. Deze kan ingebracht worden in de blaas via de plasbuis (blaaskatheter) of langs een kleine insnede in de onderbuik (cystostomie).

Urologische zorgen bevat informatie over:

  • Materiaalkeuze en praktische informatie
  • Eénmalige sondage vrouw
  • Eénmalige sondage man
  • Definitie en indicatie voor verblijfskatheter
  • Verblijfsondage vrouw
  • Verblijfsondage man
  • Suprapubische sondage
  • Verwijderen van een verblijfskatheter
  • Aandachtspunten en advies

N.B. het beschikbare videomateriaal van AP Hogeschool Antwerpen binnen urologische zorgen kan afwijken van de neergeschreven tekst. Het videomateriaal werd opgenomen tijdens de practicums Urologische zorgverlening. Tijdens de practicums werd er voldoende geduid op mogelijke aandachtspunten/fouten.

1 urineleider

2 baarmoeder

3 endeldarm

4 blaas

5 plasbuis

6 vrouw

7 urineleider

8 endeldarm

9 blaas

10 prostaat

11 plasbuis

12 man

Print Friendly, PDF & Email