Inleiding en verantwoording

Inleiding en verantwoording

De uitoefening van de verpleegkunde wordt door een hele reeks juridische bepalingen omschreven. De rol en de functie alsook de verantwoordelijkheden van de beoefenaar van de verpleegkunde worden erin uiteengezet. De basisdeskundigheid, de te bereiken deskundigheidsniveaus en de vereiste beroepsattitudes hangen met de vereiste kennis samen.

KB 18 juni 1990 en de gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen van 10 mei 2015 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door de arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van de uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen. 

Lijst Verpleegtechnische handelingen: https://www.nvkvv.be/file?fle=558690&ssn=bbd862e512ca0dc177f62d93401a4a2b11307bdd

Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen van 10 mei 2015: https://www.nvkvv.be/file?fle=815852&ssn=d8cd4f33379036f117966a645189cd57fc3f40e4

 

Print Friendly, PDF & Email