Referenties: isolatie en hygiëne

Ben Abdelhafidh, L., & Latour, K. (2017). Zorginfecties en antimicrobieel gebruik in Belgische woonzorgcentra: Resultaten van de HALT-3 puntprevalentiestudie (september-november 2016). Retrieved from Brussel: http://www.nsih.be/download/LTCF/Rapport/HALT-3_Nat%20Rapport_NL_V2.pdf

Boey L, De Schryver A, Godderis L, Hoppenbrouwers K, Vandermeulen C. Methodiek om de vaccinatiegraad van gezondheidswerkers voor seizoensgriep in zorginstellingen te verhogen. Vlaams infectieziektebulletin 2017\2.

De Baets, E., Verhofstadt, K., & Van den Abbeele, A. (2019). Federaal pilootproject “Bestrijding van zorginfecties in de RVT’s en ROB’s”: Ervaringen en uitdagingen. Noso Info, 23(3).

De Bens R, Knaepkens L. Infectiepreventie. Leidraad voor zorginstellingen. Vierde editie. 2017.

Dyar, O. J., Pagani, L., & Pulcini, C. (2015). Strategies and challenges of antimicrobial stewardship in long-term care facilities. Clin Microbiol Infect, 21(1), 10-19. doi:10.1016/j.cmi.2014.09.005

Dyar OJ, Huttner B, Schouten J, Pulcini C, Esgap. What is antimicrobial stewardship? Clin Microbiol Infect. 2017;23(11):793-8

Hoge Gezondheidsraad. Aanbevelingen inzake handhygiëne tijdens de zorgverlening. Herziening 2018. Advies nr. 9344. Beschikbaar op https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_9344_ advies_handhygiene_040518-2.pdf

Hoge Gezondheidsraad. Aanbevelingen inzake handhygiëne tijdens de zorgverlening. Herziening 2018. Brussel: HGR; 2018. Advies nr. 9344. Beschikbaar op https://www.health.belgium.be/nl/advies-9344-handhygiene

Kidd F., Dubourg D., Heller F., Frippiat F. Antimicrobial stewardship in long-term care facilities in Belgium: a questionnaire-based survey of nursing homes to evaluate initiatives and future developments. Antimicrob Resist Infect Control 2016, 5, 7. doi:10.1186/s13756-016-0106-7

Lean K, Nawaz R, Jawad SV, C. Reducing urinary tract infections in care homes by improving hydratation. BMJ Open Quality. 2019;8:e000563.

Matthys, P. (2014). Beheersing van zorginfecties in de RVT’s en ROB’s. Verslag opgemaakt voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

Mayne S., Bowden A., Sundvall PD., Gunnarsson R. The scientific evidence for a potential link between confusion and urinary tract infection in the elderly is still confusing – a systematic literature review. BMC Geriatr 2019, 19(1), 32. doi:10.1186/s12877-019-1049-7

Monnier AA., Eisenstein BI., Hulscher ME., Gyssens IC., & group, D.-A. W. Towards a global definition of responsible antibiotic use: results of an international multidisciplinary consensus procedure. J Antimicrob Chemother 2018, 73(suppl_6), vi3-vi16. doi:10.1093/jac/dky114.

Monnier AA., Schouten J., Le Marechal M., Tebano G., Pulcini C., Stanic Benic M. Quality indicators for responsible antibiotic use in the inpatient setting: a systematic review followed by an international multidisciplinary consensus procedure. J Antimicrob Chemother 2018, 73(suppl_6), vi30-vi39. doi:10.1093/jac/dky116.

Ricchizzi E., Latour K., Karki T., Buttazzi R., Jan, B., Moro ML. The Halt Study, G. (2018). Antimicrobial use in European long-term care facilities: results from the third point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use, 2016 to 2017. Euro Surveill, 23(46). doi:10.2807/1560-7917.ES.2018.23.46.1800394

Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu. Schoonmaakschema’s voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen. September 2017. Beschikbaar op https://www.rivm.nl/documenten/lchv/reiniging-verpleeghuizen

Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu. Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen. Versie september 2017. Beschikbaar op https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/verpleeghuizen

Sax H, Allegranzi B, Uckay I, Larson E, Boyce J, Pittet D. ‘My five moments for hand hygiene’: a user-centered design approach to understand, train, monitor and report hand hygiene. Journal of Hospital Infection 2007; 67: 9e21.

Schuermans A. Ziekenhuishygiëne. Acco, 2014.

Vande Putte M. Van Hygiëne tot infectiepreventie. Handboek voor verpleegkundigen en vroedvrouwen. Acco. 2017.

VAZG. Hier dragen we goede hygiëne op handen. Beschikbaar op https://www.zorg-en-gezondheid.be/hier-dragen-we-goede-hygiëne-op-handen

VVSG-VVI-Ferubel, in opdracht van de Vlaamse Overheid. MRSA-preventie in rusthuizen. Handleiding. 2007.

Werkgroep Infectie Preventie. Bijzonder resistente micro-organismen. Verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen. September 2014. Beschikbaar op https://www.rivm.nl/documenten/wip-richtlijn-brmo-vwk

Werkgroep Infectie Preventie. Aerogene isolatie. Ziekenhuizen. Versie november 2011. Beschikbaar op https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/130715%20Aerogene%20isolatie%20def-disclaimer.pdf

Werkgroep Infectie Preventie. Contactisolatie. Ziekenhuizen. Versie november 2011. Beschikbaar op https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Contactisolatie-disclaimer.pdf

Werkgroep Infectie Preventie. Druppelisolatie. Ziekenhuizen. Versie november 2011. Beschikbaar op https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Druppelisolatie-disclaimer.pdf

Werkgroep_Beheersing_Zorginfecties_in_de_Chronische_sector. (2006). Voorstel voor een wetgevend initiatief voor de beheersing van zorginfecties in Woon- en Zorgcentra (WZC). Retrieved from Brussel

WHO. Hand Hygiene in Outpatient and Home-based Care and Long-term Care Facilities. A Guide to the Application of the WHO Multimodal Hand Hygiene. Improvement Strategy and the ‘My Five Moments for Hand Hygiene’ Approach. Beschikbaar op https://www.who.int/gpsc/5may/EN_GPSC1_PSP_HH_Outpatient_care/en/

Willemsen, I., & Kluytmans, J. (2018). The infection risk scan (IRIS): standardization and transparency in infection control and antimicrobial use. Antimicrob Resist Infect Control, 7, 38. doi:10.1186/s13756-018-0319-z

Willemsen, I., Nelson-Melching, J., Hendriks, Y., Mulders, A., Verhoeff, S., Kluytmans-Vandenbergh, Kluytmans, J. (2014). Measuring the quality of infection control in Dutch nursing homes using a standardized method; the Infection prevention RIsk Scan (IRIS). Antimicrob Resist Infect Control, 3, 6 doi:10.1186/2047-2994-3-26.

Wils M, Devriendt E, Milisen K, Flamaing J. De ontwikkeling en validering van een gestandaardiseerd transfer document voor de zorgoverdracht tussen de residentiële en de acute zorgsector: een voorbeeld uit de regio Leuven, Vlaams Brabant. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2015;46(6):306-19.

WIP. Verpleeghuizen, woonzorgcentra, voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen. Persoonlijke beschermingsmiddelen. Algemene voorzorgsmaatregelen. https://www.rivm.nl/wip-richtlijn-persoonlijke-beschermingsmiddelen-vwk .  

Print Friendly, PDF & Email