Handen ontsmetten

(bron: ZorgEnGezondheid) 

Doelstelling

De hygiënische handontsmetting heeft het vernietigen van ongewenste micro-organismen tot doel.

Indicaties

  • Bij de aanvang van het werk.
  • Voor de manipulatie van zuivere voorwerpen.
  • Na de manipulatie van bevuilde voorwerpen.
  • Voor de uitvoering van aseptische technieken.
  • Voor en na elke wondzorg.
  • Tussen de verzorging van twee patiënten in.
  • Tussen de verzorging van 2 verschillende lichaamssites bij dezelfde patiënt.
  • Na het contact met bloed, lichaamsvochten.
  • Voor het aantrekken en na het uittrekken van handschoenen.
  • Na het gebruik van een zakdoek.
  • Na een bezoek aan het toilet.

Techniek

  • Pomp 2 maal om voldoende handalcohol te hebben.
  • Wrijf gedurende minstens 30 à 40 seconden tot de handen volledig droog zijn.
  • Alle delen van de handen (inclusief polsen) dienen met alcohol in contact te komen.

Aandachtspunten

Zorg dat uw handen volledig droog zijn vooraleer deze te ontsmetten. Zo wordt verdunning van de alcohol (en bijgevolg vermindering van de antimicrobiële werking) vermeden.
Gebruik géén ontsmettingsalcohol om de handen te ontsmetten, maar aangepaste handalcohol die huidbeschermende producten bevat!

Affiches handhygiëne WZC_algemeen-basis-zeep-alcohol-handschoenen_v2019

 

Print Friendly, PDF & Email