Hoest- en nieshygiëne

Hoest- en nieshygiëne: praktische tips

  • Hoesten of niezen gebeurt steeds met een afgewend gezicht. 
  • Bij het hoesten of niezen moet men de mond of de neus bedekken met een papieren wegwerpzakdoek. Na gebruik wordt deze steeds weggegooid in een afvalbak.
  • Als een papieren wegwerpzakdoek niet voorhanden is, hoest of niest men in de elleboogplooi.
  • Na het hoesten of niezen worden de handen gewassen met water en zeep.
  • Bij het hoesten of niezen is het belangrijk afstand te houden van andere mensen.

Aandachtspunten

  • Papieren wegwerpzakdoeken gebruiken bij hoesten en/of niezen.
  • Neus en/of mond bedekken met de wegwerpzakdoek.
  • Afstand houden van anderen tijdens het hoesten en/of niezen.

Print Friendly, PDF & Email