Aspiratie van de bovenste luchtwegen

Aspiratie van de bovenste luchtwegen

Wanneer een persoon verzwakt is en zijn slijmen niet goed meer kan ophoesten kan het nodig zijn om de bovenste luchtweg te aspireren. Het verwijderen van de (overvloedige) slijmen of secreties uit de bovenste luchtwegen d.m.v. aspiratiekracht kan helpen om de luchtweg vrij te maken.

Aspiratie van de luchtwegen kan systematisch gebeuren of in noodsituaties. Dit kan via de mond of via de neus.

Belangrijk is, wanneer deze persoon zuurstof krijgt via een masker met of zonder zak, dat de toediening van zuurstof minimaal onderbroken wordt. 

Aspiratie bevat informatie over:

    • Aspiratietoestellen en materiaal
    • Aspiratie van secreties in de mond
    • Aspiratie van secreties van de bovenste luchtwegen via de mond
    • Aspiratie van secreties van de bovenste luchtwegen via de neus
    • Mogelijke complicaties

Print Friendly, PDF & Email